HANDELSBETINGELSER:

1. Generelt

1.1. Med hensyn til de følgende forretningsbetingelser vil “AWEAR” være en forkortelse for Aesthetic Wear. Kunden vil referere til virksomheden der lægger en ordre hos AWEAR eller hvis detaljer er specificerede på forsiden af fakturaen og/eller en citering.

1.2. Kunden bekræfter at han/hun har læst de nuværende generelle handelsbetingelser, og at denne udelukkende er gældende for ordre afgivet af kunden, og alle salg, leverancer og yderligere services ydet at AWEAR, der udtrykkeligt indgår i alle kunders generelle eller specielle handelsbetingelser til trods for mulige indvendinger i kundens egne købsbetingelser.

1.3. Kunden skal kunne dokumentere over for AWEAR, at denne ikke er forbruger.

2. Priser

2.1. AWEAR vil sende kunden en prisliste eller en prisbekræftelse. Den nyeste prisliste/prisbekræftelse vil være den eneste, der er gyldig og vil automatisk ophæve alle tidligere prislister/prisbekræftelser. AWEAR er ikke bundet af stavefejl, trykfejl eller deslige i sine prislister.

2.2. AWEAR har til enhver tid ret til at ændre prislisterne. Disse ændringer vil have en øjeblikkelig virkning.

3. Ordrer

3.1. Når en ordre er afgivet, kan der ikke søges ophævelse fra kundens side af. Kunden skal altid betale det fulde beløb, med undtagelse af, hvis produktet ikke er tilgængeligt hos AWEAR.

3.2. Hvis et produkt ikke er på lager enten midlertidigt eller permanent, vil AWEAR uden begrundet ophold underrette kunden herom. AWEAR vil ikke kunne holdes ansvarlig for dette og kan heller ikke blive tvunget til at påbegynde produktion af produkterne efter kundens ønske.

3.3. Hvis AWEAR bestiller nye produktionsmaterialer, komponenter, emballage mv. på baggrund af en kundes anmodning, forpligter kunden sig til at hæfte fuldt ud for det pågældende beløb, også selvom at det ikke er alle salgsartikler der vil blive brugt til kundens ordre. AWEAR vil således have ret til at fakturere kunden separat.

4. Betaling

4.1. Alle priser vil altid være eksklusiv (i) moms, (ii) alle andre skatter, samt (iii) eventuelle bankomkostninger.

4.2. Alle fakturaer udstedt af AWEAR skal betales på forhånd, netto og uden rabat og kun via den betalingsmuligheder, der er specificeret af AWEAR. Kunden skal vide og acceptere, at AWEAR kun skal fortsætte leverancen ved modtagelse af betalingen af det beløb, der er nævnt i ordren. Hvis AWEAR har givet kunden flere betalingsmuligheder, kan det til enhver tid ændres og /eller tilbagekaldes.

4.3. Kunden bliver ejer af produkterne efter at have betalt det fulde beløb.

4.4. Hvis kunden ikke betaler fakturaerne fra AWEAR inden for de aftalte betingelser, har AWEAR juridisk ret til at kræve morarenter med en årlig nominel rente på tolv procent (12%) uden forvarsel. Starten på en måned vil betragtes som en komplet måned. Tilligemed øges de udestående fakturabeløb automatisk og lovligt med 10 procent (10%) med mindst 25 euro (25,00 EUR). Derudover skal eventuelle retsomkostninger betales af kunden. Endeligt skal alle øvrige udestående beløb straks betales af kunden.

4.5. Ved betaling med Anyday hæver vi den første betaling, når varen afsendes. Derefter betaler du en månedlig ydelse den sidste hverdag i de næste tre måneder. Denne ydelse afhænger af din ordretotal og betalingsplan. Såfremt du betaler alle rater til tiden, er der nul renter og gebyrer. Hvis du returnerer dit køb, vil din aftale med Anyday automatisk ophøre. Læs mere om vilkår for brug af Anyday her: https://da.anyday.io/terms-conditions/shopper.

5. Forsendelse

5.1. Hvis det kun er nogle af de varer, som kunden har bestilt, der er på lager, hvilket kan være tilfældet ved returordrer, forpligter AWEAR sig ikke til at levere ordren i flere dele. AWEAR har ret til at vente med leverancen indtil alle produkter er på lager. AWEAR skal i størst muligt omfang tage hensyn til kundens ønsker i denne henseende. Hvis parterne er enige om, at ordren vil blive leveret i dele, skal leverandørens omkostninger ud over de normale leveringsomkostninger, betales af kunden.

6. Betingelser

6.1. Betingelser angivet af AWEAR er ikke bindende. Hvis visse betingelser ikke bliver overholdt, skal parterne aftale nye betingelser uden at kunden har ret til erstatning for eventuelle skader eller prisnedsættelser.

7. Klageadgang

7.1. For at blive taget i betragtning, skal alle klager vedrørende fakturaer og/eller AWEAR´s tjenester sendes til AWEAR inden for syv (7) arbejdsdage efter fakturadato med anbefalet post. Klager indgivet efter 7 arbejdsdage, vil ikke blive taget i betragtning.

7.2. Produkter kan kun returneres og/eller byttes med AWEAR’s udtrykkelige og skriftlige samtykke. Produkterne vil blive fragtet på kundens bekostning.

7.3. Ved indgivelse af en klage, slipper kunden ikke for at betale. Såfremt kundens klage viser sig at være gyldigt begrundet, skal AWEAR, som eneste erstatning, returnere det, af kunden betalte beløb.

8. Ansvar

8.1. AWEAR vil aldrig kunne stilles ansvarlig for skade, som følge af ukorrekt brug og/eller opbevaring af produkter og/eller tjenester. Det samme gælder, hvis kunden eller en tredjepart har behandlet og/eller ændret produktet og/eller tjenester på en hvilken som helst måde.

8.2. AWEAR’s ansvar skal, uanset årsag, aldrig overstige faktureringsbeløbet for pågældende ordre, hvilket kunden udtrykkeligt accepterer. AWEAR er således aldrig ansvarlig for generelle, direkte eller indirekte skader, eller for eventuelle følgeskader af nogen art, som kunden eller tredjepart har pådraget sig.

9. Aftalevilkår

9.1. AWEAR har ret til at opsige alle igangværende ordrer med øjeblikkelig virkning og uden varsel ved at sende et rekommanderet brev, hvis:

(i) kunden undlader at betale et beløb femten (15) kalenderdage efter afsendelse af den første registrerede varsel, uden at det berører AWEAR’s ret til at kræve, at den fulde betaling øges med interessen og størrelsen af de faste skader og/eller

(ii) kunden går konkurs og derfor har fået påbud om at møde i retten eller med regeringen, eller nogen anden lignende situation.

10. Immateriel ejendom

10.1. Kunden bekræfter udtrykkeligt, at AWEAR’s produkter og tjenester kan beskyttes af adskillige immaterialretligheder (ophavsret, varemærker, knowhow osv.) AWEAR forbeholder sig alle sine immaterielle ejendom.

10.2. Kunden forpligter sig til altid at opretholde AWEAR’s immaterielle rettigheder.

10.3. Hvis kunden ejer visse immaterielle rettigheder skal AWEAR altid opretholde disse.

11. Databeskyttelse

11.1. AWEAR har ret til at integrere kundens personoplysninger samt anvende dem. AWEAR vil altid opretholde den relevante lovgivning i den henseende, herunder loven fra den 8. december 1992.

11.2. Kunden har ret til at anmode om korrektioner, ændringer og / eller fjernelse af sine personoplysninger fra databasen.

13. Diverse

13.1. AWEAR er ikke ansvarlig for forsinkelser i forbindelse med force majeure-bestemmelserne. Dette inkluderer ordre fra staten eller andre regeringer om at stoppe produktionen og/eller salget af visse produkter og / eller tjenesteydelser.

13.2. Hvis et af punkterne i disse betingelser erklæres ugyldig, vil det ikke påvirke gyldigheden af de øvrige punkter.

13.3. Alle aftaler indgået med AWEAR er udelukkende underlagt dansk lov. Eventuelle uenigheder med hensyn til disse betingelser hører under de eksklusive jurisdiktioner i Danmark.

Danish canellation policy

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret.

Når du handler på nettet og hos AWEAR har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller parti.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret. Vi giver besked i ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke gælder, fx på grund af varens art, eller hvor du kan fortabe din fortrydelsesret ved at bryde plomberinger.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen, dette gør du ved at kontakte info@awear.dk  såfremt du ønsker at fortryde dit køb.

Returvare skal sendes til adressen :

AWEAR 

Rendsagervej 149, 2625 Vallensbæk

Køber betaler selv returfragt. Vi anbefaler at sende retur pakke med sporing, da dette er på eget ansvar at sørge for at pakken kommer tilbage til os.